xe đang bán tại Auto 62

 • 890 triệu Trả trước 267 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 20.000 km
 • 1.120 tỷ Trả trước 336 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 20.000 km
 • 999 triệu Trả trước 299 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 20.000 km
 • 360 triệu Trả trước 108 triệu

  • calendar_month 2015
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 60.000 km
 • 618 triệu Trả trước 185 triệu

  • calendar_month 2016
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 50.000 km
 • 430 triệu Trả trước 129 triệu

  • calendar_month 2014
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • edit_road 19.000 km
 • 1.250 tỷ Trả trước 375 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 10.000 km
 • 1.40 tỷ Trả trước 312 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 18.000 km
 • 380 triệu Trả trước 114 triệu

  • calendar_month 2019
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 26.000 km
 • 799 triệu Trả trước 239 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 30.000 km
 • 535 triệu Trả trước 160 triệu

  • calendar_month 2019
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 30.000 km
 • 495 triệu Trả trước 148 triệu

  • calendar_month 2017
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 50.000 km