xe đang bán tại Auto 62

 • 699 triệu Trả trước 209 triệu

  • calendar_month 2018
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 10.000 km
 • 1.220 tỷ Trả trước 366 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 10.000 km
 • 910 triệu Trả trước 273 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 9.000 km
 • 1.90 tỷ Trả trước 327 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 20.000 km
 • 565 triệu Trả trước 169 triệu

  • calendar_month 2019
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 30.000 km
 • 930 triệu Trả trước 279 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • edit_road 11.000 km
 • 1.299 tỷ Trả trước 389 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 10.000 km
 • 580 triệu Trả trước 174 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • edit_road 20.000 km
 • 760 triệu Trả trước 228 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 29.000 km
 • 999 triệu Trả trước 299 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 30.000 km
 • 948 triệu Trả trước 284 triệu

  • calendar_month 2019
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 51.000 km
 • 630 triệu Trả trước 189 triệu

  • calendar_month 2016
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 50.000 km