xe đang bán tại Auto 62

 • 1.15 tỷ Trả trước 304 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 40.000 km
 • 1.15 tỷ Trả trước 304 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 40.000 km
 • 365 triệu Trả trước 109 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 45.000 km
 • 1.290 tỷ Trả trước 387 triệu

  • calendar_month 2023
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Hybrid
  • edit_road 4.000 km
 • 950 triệu Trả trước 285 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 50.000 km
 • 1.110 tỷ Trả trước 333 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 32.000 km
 • 1.65 tỷ Trả trước 319 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 20.000 km
 • 715 triệu Trả trước 214 triệu

  • calendar_month 2017
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • edit_road 90.000 km
 • 799 triệu Trả trước 239 triệu

  • calendar_month 2018
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Xăng
  • edit_road 37.000 km
 • 869 triệu Trả trước 260 triệu

  • calendar_month 2019
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 70.000 km
 • 1.430 tỷ Trả trước 429 triệu

  • calendar_month 2023
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 8.000 km
 • 1.156 tỷ Trả trước 346 triệu

  • calendar_month 2024
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 2.100 km

Kênh youtube Auto 62