xe đang bán tại Auto 62

 • 575 triệu Trả trước 172 triệu

  • calendar_month 2021
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 40.000 km
 • 880 triệu Trả trước 264 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 46.000 km
 • 720 triệu Trả trước 216 triệu

  • calendar_month 2017
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 69.000 km
 • 1.235 tỷ Trả trước 370 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 29.000 km
 • 670 triệu Trả trước 201 triệu

  • calendar_month 2016
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 71.000 km
 • 579 triệu Trả trước 173 triệu

  • calendar_month 2016
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 68.000 km
 • 840 triệu Trả trước 252 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • edit_road 30.000 km
 • 520 triệu Trả trước 156 triệu

  • calendar_month 2019
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 50.000 km
 • 1.55 tỷ Trả trước 316 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Lắp ráp
  • ev_station Dầu
  • edit_road 12.000 km
 • 910 triệu Trả trước 273 triệu

  • calendar_month 2020
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 40.000 km
 • 1.45 tỷ Trả trước 313 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 30.000 km
 • 1.110 tỷ Trả trước 333 triệu

  • calendar_month 2022
  • directions_car Nhập khẩu
  • ev_station Dầu
  • edit_road 19.000 km